ساختارهای تقویت شده باتركیبات زمین دراروپا

ساختارهای تقویت شده باتركیبات زمین دراروپا
رشته تحصیلی : زمین شناسی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 14

حجم فایل (به کیلوبایت) : 16

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 2500 تومان

خرید و دانلود

 بلندترین ساختارهای تقویت شده باتركیبات زمین دراروپا

مقدمه

ساختار و جزئیات مرتبط با آن

نتایج

محاسبات تخریب

خلاصه: یك ساختمان تقویت شده با طول 215 متر و ارتفاع 19 متر در  Iserlohn ساخته شده است. ساختمان در جاده 46A قرار داشته در پایه دارای ابعادی به شرح ذیل می باشد. ارتفاع 7/16 ، پهنای 2/11 محاسبات طراحی بوسیله  صورت پذیرفته است. طراحی بنا بر صورت می پذیرد. دیواره تكمیل شده دارای زاویه شیب 80 درجه می باشد این مقاله نگرش طراحی و جزئیات ساخت را تشریح می نماید. این موارد شامل زمان ساخت،‌نحوه نصب، جزئیات پیرامون ساختار سطح آن می باشد.

نتایج محاسبات تخریب در طی دوره 2 ساله پس از ساخت مد نظر قرار می گیرد.

كلمات كلیدی: مورد مطالعه - خاكریزها - تسطیح - شبكه های زمین - كنترل

مقدمه

در سال 1997 یك اداره مركزی جدید در Iserlobhm طراحی گردید. ساختار آن بگونه ای بود كه دارای یك شیب خاص در جهت شمال بود. محل آن از غرب به خط راه آهن از شمال به جاده 46A منتهی می گردید. تفاوت سطح در مرزهای شمالی و جنوبی 17 متر بود. هدف ساختار حفاظت از ساختمان جدید در برابر شلوغی خیابان 46 A بود در عین حال محل پارك مناسبی را ایجاد می نمود. كه در شكل 1 نشان داده شده است